บ้านไทยทรงโบราณของภาคใต้ตอนบน (Thailand’s ancient houses of the upper South)

หากท่านได้มีโอกาสเดินทางไปทางภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป 100_6833จะพบเห็นบ้านทรงโบราณ นั้น น้อยลงกว่าเดิม อาจเป็นเพราะโครงสร้างของเมืองในปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าของทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการจ้างแรงงานจากต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น  ช่วงหยุดยาวในวันขึ้นปีใหม่ 2557 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมญาติที่เป็นที่เคารพและรู้จักในสมัยช่วงวัยเด็ก ก็ได้พูดคุยเรื่องราวในสมัยอดีต และชื่นชมที่ท่านยังดูแล รักษาบ้านโบราณ ในสมัยรุ่นพ่อแม่ที่สร้างไว้ให้อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการซ่อมแซมบ้างก็ตามที ลักษณะบ้านนั้นเดิมเป็นทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ยกพื้นด้วยเสา ใต้ถุนโล่งไว้สำหรับนั่งเล่น ลมพัดผ่านเย็นสบายดี ฝาบ้าน พื้นบ้านใช้ไม้ต้นใหญ่ และทำเป็นแผ่น ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้แดง เป็นต้น100_6838100_6836 ซึ่งในสมัยก่อนนั้นยังหาได้ง่าย และราคาไม่แพงมากนัก ส่วนกระเบื้องมุงหลังคาก็ใช้เป็นกระเบื้องว่าว อาจหาดูได้ยากในปัจจุบัน เพราะไม่นิยมใช้แล้ว อีกทั้งก็ไม่มีการผลิตใช้ และที่น่าสนใจคือ เก้าอี้นั่งไม้โบราณที่เป็นงานฝีมือของคนสมัยก่อนยังมีให้เห็นอยู่ครับ

วัยวุฒิ บุญลอย / 11 มกราคม 2557

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เพื่อนบ้านในหอพักเดียวกัน (neighbourly friends)

Φ อากาศในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้กำลังเย็นสบายดี จึงส่งผลให้สุขภาพร่างกายและจิตใจก็ดีตามไปด้วย100_6772100_6777  ดังนั้นสิ่งแวดล้อมมีส่วนช่วยในการใช้ชีวิตของคนทั่วไปเช่นกัน ซึ่งก็ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีด้วยจิตสำนึกและความรับผิดชอบร่วมกัน
ส่วนเพื่อนบ้านของผมนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่น เป็นนกกระจิบตัวเล็กๆ (รูปร่างคล้ายกับนกที่ใช้ปล่อยในการทำบุญที่วัด)
ที่สร้างครอบครัวร่วมกันเมื่อหลายเดือนก่อนและก็ได้มีลูกนกเกิดขึ้นนั้นเอง ผมได้สังเกตพฤติกรรมของนกจากกิจกรรมที่พวกเขาทำอยู่เป็นกิจวัตรประจำวันคือ ช่วงเช้าเวลาประมาณ 0700 น. พ่อแม่นกจะมาป้อนอาหารให้ลูกนก ซึ่งผมได้ยินเสียงร้อง และช่วงบ่ายกับช่วงเย็น หลังจากนั้นลูกนกก็เงียบเสียง
มีบางช่วงเวลาที่ลูกนกออกจากรังเพื่อฝึกบินแล้วก็กลับเข้าสู่รัง  จากพฤติกรรมของครอบครัวนกกระจิบนี้การอยู่ร่วมกันของคนและสัตว์ตามธรรมชาตินั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้ หากเราได้ให้ความเมตตา  การเอื้ออาทรกัน การเคารพในการใช้ชีวิตร่วมกัน การถ้อยถีถ้อยอาศัยกันอย่าใช้กำลังหรืออาวุธมาทำร้ายกัน และการแบ่งปันกันตามความเหมาะสมและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับ

Weather in early December, this is cool as well. Thus resulting in good physical and mental health as well. So the environment has helped in saving the lives of the common people as well. This is to help maintain good environmental awareness and shared 100_6773responsibility.  Most of my neighbors were not of anyone else. Wren is a small (Shaped like a bird released in the temple). A family together several months ago, and it has the flapper itself. I have observed the behavior of the birds of the activities they do on a daily routine is. Morning at approximately 0700 hours, parents will feed the young birds. I heard the cry And afternoon and evening After the bird was silent.  There was a period when the chicks leave the nest to flight training and then return to the nest. Behavior of the warbler family, the coexistence of humans and animals can live together naturally. If We had mercy The same generosity Respect in their lives together. Withdrawal frequency of each statement, do not use force or weapons to hurt each other. And shared as appropriate, and are happy together.

I use translate Thai language to English language by http://translate.google.co.th/?sl=th&tl=en .

วัยวุฒิ บุญลอย / 3 ธันวาคม 2556

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ชุดระบำไม้ไผ่แสดงโดยเยาวชนเวียดนาม (Vietnamese bamboo dance)

หากใครได้มีโอกาสไปทัศนศึกษา หรือทำธุรกิจ ท่องเที่ยว ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้ว  เมืองที่สำคัญแห่งหนึ่งของทางด้านใต้ซึ่งมีชื่อ โฮจิมินห์ ซิตี้ หรือ ที่เรียกกันติดปากในอดีตว่า ไซ่ง่อน ในสมัยสงครามเวียดนามเมื่อประมาณย้อนหลัง 40 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งหากได้ไปชมที่พิพิธภัณฑ์สงครามแห่งความทรงจำ ( War Remnants Museum) ก็จะพบกับภาพที่โหดร้ายในสงครามที่อเมริกันได้กระทำต่อประชาชนเวียดนามในขณะนั้นอย่างโหดเหี้ยมเลยทีเดียว คงไม่สามารถบรรยายได้อย่างลึกซึ้งต้องไปชมด้วยตนเองจะได้อินในเหตุการณ์ช่วงนั้น   100_6281

ขอผ่านมาที่เรื่องการแสดงของเยาวชนเวียดนาม เป็นการแสดงที่ใช้อุปกรณ์ไม้ไผ่เป็นลำๆ และกระบุ้งที่สานจากไม้ไผ่ มีหลายขนาดตั้งแต่ เล็ก กลาง ใหญ่  การแสดงที่ได้ชมในครั้งนี้ใช้นักแสดงระดับเยาวชนเกือบทั้งหมด โดยมีการแสดงหลายชุด เนื้อเรื่องที่แสดงเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีตของชาวเวียดนาม 100_6653 และวิถีชีวิตในปัจจุบัน สร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก ซึ่งแต่ละชุดนั้นแสดงได้อย่างพร้อมเพรียง ประสานกันได้อย่างลงตัว และการแสดงบางชุดนั้น ผู้ชมตรบมือให้อย่างชื่นชมและยาวนาน  เป็นผลจากที่นักแสดงมีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อม 100_6646ทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความสามารถสามารถสูงด้วย  ที่สำคัญเจ้าหน้าที่ต้อนรับด้านหน้าก่อนเข้าโรงละครต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างดีมาก พร้อมทั้งให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจนถึงที่นั่ง  สำหรับโรงละครที่ใช้ในการแสดงอยู่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ เป็นสถานที่สวยงามอย่างตะวันตก เมื่อตกกลางคืนแล้วแสงสว่างจากไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียงทำให้นครแห่งนี้มีชีวิตชีวาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่น่าชมเลยทีเดียว หากมีโอกาสไปที่เวียดนามน่าไปเที่ยวชมสักครั้งนะครับ

วัยวุฒิ บุญลอย /   8  กรกฎาคม 2556

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Strategic Direction “การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทยในปี 2020”

CIMG0742                 การจัดการศึกษาทั่วไปแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศมีที่มาจากหลักการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย ตามระบบและโครงสร้างการศึกษาตลอดชีวิตได้กำหนดไว้เป็น 3 ระบบ เช่นเดียวกับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มี 3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับในระดับอุดมศึกษาแล้วเป็นการจัดการศึกษาในระบบเป็นหลักสำคัญ ส่วนวิธีการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับการนำทฤษฎี แนวปฏิบัติมาปรับใช้อย่างไร ด้วยวิธีการใดจึงจะเหมาะสมกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิควิธีการของผู้สอนต่อผู้เรียน เช่น แนวทางการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้ (Problem – based  learning) ,  การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) หรือ การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง (Transformative learning) เป็นต้น  และสำหรับมหาวิทยาลัยจะดำเนินการในลักษณะ Strategic Direction จึงได้กำหนดการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นผลผลิต (output) และผลลัพธ์ที่ได้ (outcome) เป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและในอนาคต

“การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทยในปี 2020”  Strategic Direction 1

วัยวุฒิ บุญลอย / 23 เมษายน 2556

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

นมรสกลิ่นกล้วยหอม ณ สาธารณรัฐเกาหลี

หากใครได้เดินทางไปท่องเที่ยวหรือศึกษาดูงาน หากได้ดื่มนมรสกลิ่นกล้วยหอมแล้วก็อยากดื่มอีก  ที่เกาหลีขายราคา 1,200 วอน (ประมาณ 32 บาท) ก็ราคาแพงพอสมควร ถ้าหากเปรียบเทียบกับปริมาณที่ซื้อนมดื่มในประเทศไทย IMG_0721 แต่เป็นที่น่าสังเกตคือ ราคาที่ขายบนรถไฟความเร็วสูง และในร้านค้าทั่วไปนั้น ราคาไม่แตกต่างกัน  อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นราคาที่ได้กำหนดจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องอาหารสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

ส่วนอาหารโดยทั่ว ๆไปแล้ว คนเกาหลีนิยมทานอาหารประเภทเส้นเหมือนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวในบ้านเรา แต่เส้นของเขาจะนิ่มและอร่อย  ที่ขาดไม่ได้คือจะมีผักดองเป็นเสมือนเครื่องเคียงที่กินกับอาหารโดยทั่วๆไป ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมการกินที่เป็นเอกลักษณ์ของคนเกาหลีก็ว่าได้ แต่ที่นั้นหากใครได้กินอาหารแล้วจะมีรายการอาหารทั้งประเภทร้อนและเย็น (ใส่น้ำแข็งในอาหาร) เลยทีเดียว  หากใครมีโอกาสเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) แล้วก็ควรลองสักครั้งครับ

วัยวุฒิ บุญลอย / 27 มีนาคม 2556

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

หนังสือที่ผู้ศึกษาและทำงานวิจัยควรอ่าน “FOUNDATIONS OF BEHAVIORAL RESEARCH”

การศึกษาและทำงานวิจัยนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือ หนังสือ ตำราเรียน ที่เป็นทั้งของไทย และต้นฉบับที่เป็นของต่างประเทศ  สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจศึกษาและทำงานวิจัยแล้ว หนังสือเล่มหนึ่งที่ควรจะมีไว้อ่านหรือยืมจากห้องสมุดในมหาวิทยาลัยนั้น มีชื่อว่า  “FOUNDATIONS OF BEHAVIORAL RESEARCH” เป็นหนังสือที่พิมพ์เป็นครั้งที่ 4 แล้ว ซึ่งผู้เขียน คือ  FRED N. KERLINGER และ HOWARD B. LEE   และหากอ่านจากคำนำของหนังสือฉบับนี้แล้วคุณ HOWARD B. LEE เป็นผู้เขียน แต่ท่านให้เกียรติและยกย่องคุณ FRED N. KERLINGER เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นผู้เขียนเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกและได้เสียชีวิตไปแล้ว ดังนั้นผู้เขียนจึงได้ขออนุญาตจากภรรยาของคุณ FRED N. KERLINGER เพื่อนำผลงานเรื่องนี้ออกมาเผยแพร่เป็นความรู้ทางด้านศาสตร์ในการทำงานวิจัย ที่สำคัญผู้เขียนได้กล่าวขอบคุณแก่ผู้ร่วมงานที่เป็นอาจารย์ ผู้ร่วมงานทางวิชาชีพ และบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกหลายท่าน กว่าจะได้ผลงานหนังสือเล่มนี้ออกมา เพราะในแต่ละบทนั้นจะมีการอ้างอิงตามหลักวิชาการ และมีการนำผลงานที่นำเป็นตัวอย่างเข้ามาสอดแทรกในแต่ละหัวข้อได้อย่างลงตัว มีทั้งหมด 10 ตอน (Part)  จำนวน 35 บท (Chapter)100_5576

หากสนใจในหัวข้อเรื่องใดก็อ่านก่อนได้ถึงแม้ว่าในสารบัญจะเรียงลำดับหัวข้อเรื่องไว้แล้วก็ตาม เช่น หากสนใจเรื่อง Problems and Hypotheses ก็อ่านใน Chapter 2  หรือ เรื่อง Interviews and Interview Schedules ก็อ่านใน Chapter 29  เป็นต้น

ความคิดเห็นที่ได้จากการอ่านหนังสือต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษนั้น ทำให้ได้ทราบรายละเอียดในเชิงลึกมากเพราะทุกประโยคทุกคำที่ผู้เขียนแต่งนั้นให้ความชัดเจนทราบถึงความเป็นมาในเรื่องหัวข้อนั้นอย่างละเอียดและทำให้เห็นแนวความคิดและวิธีการทำงานอย่างมีหลักวิชาการที่ถูกต้องและอ้างอิงได้อย่างชัดเจน  ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ช่วยปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการทำงานวิจัยได้เป็นอย่างดีครับ

วัยวุฒิ บุญลอย / 24 กุมภาพันธ์ 2556

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ปัญหาความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยของสังคมไทย

       จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นั้น มีความขัดแย้งแบ่งเป็นฝ่ายอย่างชัดเจนจากความเชื่อของแต่ละคนในฝ่ายต่างๆ หากย้อนกลับไปและวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการแสดงออกกิจกรรมทางการเมืองของคนในชาตินั้น จะเป็นในลักษณะการชี้นำมากกว่าการคิด วิเคราะห์ ถึงวัถตุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง จึงเป็นลักษณะพวกมากลากตามกันไป สำหรับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ยังคงใช้ประเด็นเดิมๆ ในการโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งเสมอ ทำให้สังคมไทยยังไม่ก้าวข้ามไปสู่ความเป็นอิสระทางความคิด และเหตุผล อีกทั้งคำนึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวเป็นสำคัญ  ทำไมถึงเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอย่างมีหลักการความเป็นจริง และเคารพในระบอบประชาธิปไตยที่ใช้เป็นระบบในการขับเคลื่อนการเมืองไทย สังคมไทยในขณะนี้  หากในอนาคตสังคมไทยมีการเปลี่ยนแนวความคิดให้การยอมรับและการเคารพกติกาในระบบการเลือกตั้ง และการใช้ระบบรัฐสภาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแล้ว สังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่คิดเป็น และฉลาดในการใช้ชีวิต และที่สำคัญนักวิชาการ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย และนิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้มีความรู้ทางวิชาการจะต้องออกมาแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักทางวิชาการจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของประเทศต่อไปครับ

วัยวุฒิ บุญลอย  / 23 พฤศจิกายน 2555

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น