เพื่อนบ้านในหอพักเดียวกัน (neighbourly friends)

Φ อากาศในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้กำลังเย็นสบายดี จึงส่งผลให้สุขภาพร่างกายและจิตใจก็ดีตามไปด้วย100_6772100_6777  ดังนั้นสิ่งแวดล้อมมีส่วนช่วยในการใช้ชีวิตของคนทั่วไปเช่นกัน ซึ่งก็ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีด้วยจิตสำนึกและความรับผิดชอบร่วมกัน
ส่วนเพื่อนบ้านของผมนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่น เป็นนกกระจิบตัวเล็กๆ (รูปร่างคล้ายกับนกที่ใช้ปล่อยในการทำบุญที่วัด)
ที่สร้างครอบครัวร่วมกันเมื่อหลายเดือนก่อนและก็ได้มีลูกนกเกิดขึ้นนั้นเอง ผมได้สังเกตพฤติกรรมของนกจากกิจกรรมที่พวกเขาทำอยู่เป็นกิจวัตรประจำวันคือ ช่วงเช้าเวลาประมาณ 0700 น. พ่อแม่นกจะมาป้อนอาหารให้ลูกนก ซึ่งผมได้ยินเสียงร้อง และช่วงบ่ายกับช่วงเย็น หลังจากนั้นลูกนกก็เงียบเสียง
มีบางช่วงเวลาที่ลูกนกออกจากรังเพื่อฝึกบินแล้วก็กลับเข้าสู่รัง  จากพฤติกรรมของครอบครัวนกกระจิบนี้การอยู่ร่วมกันของคนและสัตว์ตามธรรมชาตินั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้ หากเราได้ให้ความเมตตา  การเอื้ออาทรกัน การเคารพในการใช้ชีวิตร่วมกัน การถ้อยถีถ้อยอาศัยกันอย่าใช้กำลังหรืออาวุธมาทำร้ายกัน และการแบ่งปันกันตามความเหมาะสมและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับ

Weather in early December, this is cool as well. Thus resulting in good physical and mental health as well. So the environment has helped in saving the lives of the common people as well. This is to help maintain good environmental awareness and shared 100_6773responsibility.  Most of my neighbors were not of anyone else. Wren is a small (Shaped like a bird released in the temple). A family together several months ago, and it has the flapper itself. I have observed the behavior of the birds of the activities they do on a daily routine is. Morning at approximately 0700 hours, parents will feed the young birds. I heard the cry And afternoon and evening After the bird was silent.  There was a period when the chicks leave the nest to flight training and then return to the nest. Behavior of the warbler family, the coexistence of humans and animals can live together naturally. If We had mercy The same generosity Respect in their lives together. Withdrawal frequency of each statement, do not use force or weapons to hurt each other. And shared as appropriate, and are happy together.

I use translate Thai language to English language by http://translate.google.co.th/?sl=th&tl=en .

วัยวุฒิ บุญลอย / 3 ธันวาคม 2556

Advertisements

เกี่ยวกับ waiwoot

to change idea with everybody.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s