หนังสือที่ผู้ศึกษาและทำงานวิจัยควรอ่าน “FOUNDATIONS OF BEHAVIORAL RESEARCH”

การศึกษาและทำงานวิจัยนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือ หนังสือ ตำราเรียน ที่เป็นทั้งของไทย และต้นฉบับที่เป็นของต่างประเทศ  สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจศึกษาและทำงานวิจัยแล้ว หนังสือเล่มหนึ่งที่ควรจะมีไว้อ่านหรือยืมจากห้องสมุดในมหาวิทยาลัยนั้น มีชื่อว่า  “FOUNDATIONS OF BEHAVIORAL RESEARCH” เป็นหนังสือที่พิมพ์เป็นครั้งที่ 4 แล้ว ซึ่งผู้เขียน คือ  FRED N. KERLINGER และ HOWARD B. LEE   และหากอ่านจากคำนำของหนังสือฉบับนี้แล้วคุณ HOWARD B. LEE เป็นผู้เขียน แต่ท่านให้เกียรติและยกย่องคุณ FRED N. KERLINGER เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นผู้เขียนเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกและได้เสียชีวิตไปแล้ว ดังนั้นผู้เขียนจึงได้ขออนุญาตจากภรรยาของคุณ FRED N. KERLINGER เพื่อนำผลงานเรื่องนี้ออกมาเผยแพร่เป็นความรู้ทางด้านศาสตร์ในการทำงานวิจัย ที่สำคัญผู้เขียนได้กล่าวขอบคุณแก่ผู้ร่วมงานที่เป็นอาจารย์ ผู้ร่วมงานทางวิชาชีพ และบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกหลายท่าน กว่าจะได้ผลงานหนังสือเล่มนี้ออกมา เพราะในแต่ละบทนั้นจะมีการอ้างอิงตามหลักวิชาการ และมีการนำผลงานที่นำเป็นตัวอย่างเข้ามาสอดแทรกในแต่ละหัวข้อได้อย่างลงตัว มีทั้งหมด 10 ตอน (Part)  จำนวน 35 บท (Chapter)100_5576

หากสนใจในหัวข้อเรื่องใดก็อ่านก่อนได้ถึงแม้ว่าในสารบัญจะเรียงลำดับหัวข้อเรื่องไว้แล้วก็ตาม เช่น หากสนใจเรื่อง Problems and Hypotheses ก็อ่านใน Chapter 2  หรือ เรื่อง Interviews and Interview Schedules ก็อ่านใน Chapter 29  เป็นต้น

ความคิดเห็นที่ได้จากการอ่านหนังสือต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษนั้น ทำให้ได้ทราบรายละเอียดในเชิงลึกมากเพราะทุกประโยคทุกคำที่ผู้เขียนแต่งนั้นให้ความชัดเจนทราบถึงความเป็นมาในเรื่องหัวข้อนั้นอย่างละเอียดและทำให้เห็นแนวความคิดและวิธีการทำงานอย่างมีหลักวิชาการที่ถูกต้องและอ้างอิงได้อย่างชัดเจน  ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ช่วยปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการทำงานวิจัยได้เป็นอย่างดีครับ

วัยวุฒิ บุญลอย / 24 กุมภาพันธ์ 2556

Advertisements

เกี่ยวกับ waiwoot

to change idea with everybody.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s