ลักษณะเด่นของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

  • ลักษณะเฉพาะการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นศูนย์ที่ติดกับชายแดนไทยกับมาเลเซียจะเน้นในเรื่องการเรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษามาลายู เพื่อใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศ
  • ศูนย์นี้ใช้พื้นที่ของห้องสมุดประชาชนเป็นที่ตั้งของสำนักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะเดา
  • รับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยได้ทำการสำรวจเรื่องข้อมูลของผู้เรียน
  • มีระบบการนับผู้ที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดประชาชน
  • การใช้บริการที่นี้กลุ่มเป้าหมายจะเป็น นักเรียน ที่มาใช้บริการในการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม กับผู้ที่มาติดต่องานและใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือ

นวัตกรรมที่ได้จากการศึกษาดูงาน

  • แนวทางในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ที่ติดกับชายแดนมาเลเซีย ซึ่งการจัดการศึกษาต้องคำนึงสภาพความเป็นจริง การใช้ชีวิตเช่น ในเรื่องภาษา และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ เป็นต้น
  • ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของกศน.กับสถานศึกษาของมาเลเซียในเรื่องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น

วัยวุฒิ บุญลอย/23 พฤศจิกายน 2555

Advertisements

เกี่ยวกับ waiwoot

to change idea with everybody.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s