ปัญหาความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยของสังคมไทย

       จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นั้น มีความขัดแย้งแบ่งเป็นฝ่ายอย่างชัดเจนจากความเชื่อของแต่ละคนในฝ่ายต่างๆ หากย้อนกลับไปและวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการแสดงออกกิจกรรมทางการเมืองของคนในชาตินั้น จะเป็นในลักษณะการชี้นำมากกว่าการคิด วิเคราะห์ ถึงวัถตุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง จึงเป็นลักษณะพวกมากลากตามกันไป สำหรับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ยังคงใช้ประเด็นเดิมๆ ในการโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งเสมอ ทำให้สังคมไทยยังไม่ก้าวข้ามไปสู่ความเป็นอิสระทางความคิด และเหตุผล อีกทั้งคำนึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวเป็นสำคัญ  ทำไมถึงเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอย่างมีหลักการความเป็นจริง และเคารพในระบอบประชาธิปไตยที่ใช้เป็นระบบในการขับเคลื่อนการเมืองไทย สังคมไทยในขณะนี้  หากในอนาคตสังคมไทยมีการเปลี่ยนแนวความคิดให้การยอมรับและการเคารพกติกาในระบบการเลือกตั้ง และการใช้ระบบรัฐสภาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแล้ว สังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่คิดเป็น และฉลาดในการใช้ชีวิต และที่สำคัญนักวิชาการ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย และนิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้มีความรู้ทางวิชาการจะต้องออกมาแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักทางวิชาการจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของประเทศต่อไปครับ

วัยวุฒิ บุญลอย  / 23 พฤศจิกายน 2555

Advertisements

เกี่ยวกับ waiwoot

to change idea with everybody.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s