“การศึกษาในชุมชน”

      หากใครได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดระยองมีแหล่งการศึกษาดูงานที่น่าสนใจแห่งหนึ่งคือชุมชนต้นแบบ “บ้านจำรุง”ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นหลัก มีหลากหลายกิจกรรม  เช่นศูนย์การเรียนรู้เกษตรแบบผสมผสาน  แปลงไม้ผล แปลงไม้ประดับ โครงการทำบุญจากการขายขยะในชุมชน เป็นต้น ที่สำคัญสินค้าที่มีชื่อคือ   การแปรรูปเกษตรกรรม และการบรรจุกะปิน้ำปลาในรูปแบบบรรจุผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เก็บไว้ได้นาน

         ส่วนแห่งที่สองที่น่าสนใจศึกษาดูงานคือ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นศูนย์ฝึกอาชชีพให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปซึ่งเป็นการฝึกโดยมีการศึกษาและลงมือปฏิบัติจริงทางด้านเกษตรกรรมตามความสนใจและทุกปีจะมีการจัดงานด้านวิชาการด้านการเกษตรทุกปีถือได้ว่าเป็นงานใหญ่และสำคัญของศูนย์นี้เลยทีเดียว

            ส่วนแห่งสุดท้ายที่น่าสนใจคือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์กศน.ที่ตั้งขึ้นในชุมชนบริเวณวัดโดยมีอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมแก่ผู้เรียนโดยทั่วไป ซึ่งเป็นความร่วมมือการจัดการศึกษาของคนในชุมชนกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ข้อมูลการศึกษาดูงานในชุมชน

วัยวุฒิ บุญลอย /19 ตุลาคม 2555

Advertisements

เกี่ยวกับ waiwoot

to change idea with everybody.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s