เหตุผลการเลือกเทคนิคหลักในการฝึกอบรม

 §จากแนวคิดเรื่องการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็นรูปแบบการพัฒนาทฤษฎีการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน เมื่อนำมาปรับใช้กับเทคนิคการสอนผู้ใหญ่จะต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีหลังจากการผ่านการฝึกอบรมแล้ว ซึ่งสอดรับกับวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Cycle) ของโคล์บและฟราย มีทั้งหมด 4 ขั้นตอนด้วยกัน(วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์,2547) ก่อนอื่นเริ่มต้นจากความหมายของการเรียนรู้จากประสบการณ์ คือกระบวนการสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติด้วยการนำเอาประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาบูรณาการเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ ขึ้น  เหตุผลการเลือกเทคนิคหลักในการฝึกอบรม

วัยวุฒิ บุญลอย / ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

Advertisements

เกี่ยวกับ waiwoot

to change idea with everybody.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s