การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector Management Quality Award)

                      

ภาพหัวใจหลักในความสัมพันธ์ของPMQA

    ด้วยอาจารย์ ดร.สุรพงษ์ มาลี ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้มาบรรยาย PMQA ให้กับบุคลากรฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 ที่ผ่านมา ดังนั้นจึงขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ PMQA ให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อประโยชน์ในการศึกษาในเชิงทฤษฎีและนำไปปฏิบัติใช้จริงในโอกาสต่อไปครับ              

                            PMQA ก็คือ การนำหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศ ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากลระดับโลก มาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัยหลักการประเมินองค์กรด้วยตนเองเป็นการทบทวนสิ่งที่องค์กรดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  เมื่อตรวจพบว่าเรื่องใดยังไม่อยู่ในระบบที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ์ องค์กรจะได้พัฒนาวิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยมีแรงจูงใจในรูปของรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

                        จึงขอสรุปเป็นไฟล์เอกสารหลังที่อาจารย์ได้บรรยายแล้ว  ประกอบกับเอกสารที่ใช้ประกอบคำบรรยาย และคู่มือPMQAที่ทางสกอ.ได้แปลจากภาษาอังกฤษครับ

                      1. สรุปการบรรยายPMQA ก็คือ     2.เอกสารประกอบNPM PMQA 2552   3.เอกสารเพิ่มเติมคู่มือPMQA

วัยวุฒิ  บุญลอย / 16 ตุลาคม 2553

Advertisements

เกี่ยวกับ waiwoot

to change idea with everybody.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s