การจัดทำคู่มือแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)

             

คู่มือแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)

 

  การจัดทำคู่มือแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขึ้นเพื่อให้หน่วยงาน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล รวมถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทราบถึงว่าแผนภาพการไหลของข้อมูลของแต่ละกระบวนการในการทำงานของแต่ละตัวชี้วัด มีหน่วยงานไหนรับผิดชอบ กระแสข้อมูลที่ไหลเข้าเป็นอย่างไร และ ข้อมูลที่ไหลออกเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนของขั้นตอนในการปฎิบัติงาน และขั้นตอนในการติดตามตรวจสอบ นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร ในการบริหารจัดการในเรื่องติดตามประเมินผลอีกด้วย   

              ต้องขอขอบคุณคุณไพทูรย์  สุจริตจันทร์ (พี่ตุ๋ย)ที่เป็นต้นเรื่องและกำหนดกรอบวิธีการเขียนคู่มือฉบับนี้โดยได้ใช้หลักวิชาการ (Data Flow Diagram) มาประกอบในการทำผลงานฉบับนี้  ซึ่งคงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปครับ  รายละเอียดของคู่มือมีดังนี้   

หน้าปก  ปป   คู่มือDFD52+สารบัญ  ตชว1 ตชว2  ตชว3  ตชว4  ตชว5  ตชว6  ตชว7  ตชว8  ตชว9  ตชว10  ตชว11  ตชว12  ตชว13  ตชว14  ตชว15  ตชว16  ตชว17  ตชว18  ตชว19  ตชว20  ตชว21  ตชว22  ตชว23  ตชว24  ตชว25  ตชว26  ตชว27  และ ตชว28   

 วัยวุฒิ  บุญลอย/ 5 ตุลาคม 2553

Advertisements

เกี่ยวกับ waiwoot

to change idea with everybody.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s