รายงานเรื่อง แนวทางการวัดผลหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     

ผลผลิตของดอกกล้วยไม้ที่งดงามเป็นตัวชี้วัดถึงการได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

ดอกกล้วยไม้ที่งดงามเป็นตัวชี้วัดถึงการได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

      รายงานฉบับนี้ผู้ศึกษาได้ทำเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งจากระดับ 5 เพื่อขอเลื่อนขึ้นเป็นระดับ 6 เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2549 เป็นการจัดทำเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำตัวชี้วัดที่ได้ใช้วัดผลงานภาพรวมของมหาวิทยาลัย มาใช้วัดผลงานในระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน ที่มีการเรียนการสอนและการทำผลงานทางวิชาการ  

           โดยใช้เฉพาะตัวชี้วัดมิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์เข้ามาวัดผลเพียงจำนวน 8 ตัวชี้วัดเท่านั้น ด้วยเหตุผลในตัวชี้วัดและข้อมูลของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน  และผลการวัดก็ออกมาระดับคะแนนที่แตกต่างกันออกไปจากข้อมูลที่ได้นำมาพิจารณาประกอบการคิดและการวิเคราะห์ ซึ่งก็ทำให้ทราบปัญหาเรื่องการวัดผลของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน ในระดับหนึ่ง  ส่วนเนื้อหามีดังนี้คือ  1.ปกหน้ารายงาน  2.ปกในรายงาน  3.คำนำ  4.สารบัญนำเสนอผลงาน   5.บทที่ 1 และ 2  6.บทที่ 3  7.บทที่ 4 และ 5   8.ภาคผนวก  9.เอกสารหมายเลข 1  10.เอกสารหมายเลข 2

 วัยวุฒิ บุญลอย /27 กันยายน 2553

Advertisements

เกี่ยวกับ waiwoot

to change idea with everybody.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s